Živčni sistem vojske

Vezisti zagotavljajo pretok informacij o nasprotniku, lastnih silah in razmerah na bojišču, brez katerega usklajeno delovanje vojske ne bi bilo mogoče. Vezisti skrbijo za prenos povelj in navodil, pa tudi poročil o stanju na bojišču, premikih in podobnem. Vezisti zagotavljajo informacijsko podporo in digitalizacijo bojišča, pokrivajo vso Slovenijo in skrbijo za povezavo z enotami in poveljstvom, tudi v mednarodnih operacijah.

Sprejemni pogoji

 • Kandidati morajo najprej spoznati osnove v okviru osnovnega vojaškega usposabljanja v Veščinskem centru v Vipavi. Nato se specializirajo za zveze.

Usposabljanja

Med usposabljanjem za veziste kandidati spoznajo osnove:

 • elektrotehnike,
 • informatike,
 • pravila komuniciranja, sredstev in sistema zvez,
 • taktike in uporabe zvez,
 • fizike (radijski valovi, prenos informacij, elektromagnetno valovanje, antene, napajanje …).

Kandidati se naučijo tudi:

 • pravilne izgovorjave,
 • uporabe tablic črkovanja,
 • pravil in postopkov za vzpostavljanje, preverjanje in vzdrževanje zvez.

Na terenu se kandidati naučijo:

 • kako uporabljati zvezo v različnih pogojih bojevanja,
 • kako postaviti postajo za zveze ali center zvez tako, da nam omogoča optimalno delovanje in preživetje v bojnih razmerah.

Naloge:

 • posredovanje sporočil v kratkih stavkih, ki sestavljajo miselne celote,
 • zagotavljanje radijske zveze – osnovno vrsto zvez v Slovenski vojski,
 • zagotavljanje prenosa govornih sporočil in varnih elektronskih sporočil,
 • zagotavljanje tranzitnih in dostopnih vozlišč, ki omogočajo prenos podatkov do drugih tranzitnih ali dostopnih vozlišč.
 • omogočanje informacijske podpore in digitalizacijo bojišča,
 • skrb za informacijsko podporo na taktičnem in mirnodobnem poveljniškem mestu,
 • skrb za redna vzdrževalna dela na opremi in nujna popravila.

Prijavi se in postani vojak SV

Postani vojak na Facebooku

Helikopter Slovenske vojske je včeraj pomagal gasilcem pri gašenju požara na območju Cerja, občina Miren –Kostanjevica...

Več na Facebooku >