Elektrotehnik, mehatronik, vzdrževalec KIS

V enotah za vzdrževanje sredstev zvez in komunikacijsko informacijskih sistemov so zaposleni tudi elektrotehniki, mehatroniki in vzdrževalci računalniške strojne opreme, ki skrbijo za brezhibno delovanje materialnih sredstev zvez in KIS.

Naloge:

  • Zagotavlja  pravočasno in kvalitetno izvedbo nalog s področja vzdrževanja materialnih sredstev zvez in KIS.
  • Sodeluje v načrtovanju dolgoročnih in srednjeročnih aktivnosti vzdrževanja materialnih sredstev zvez in KIS.
  • Izvaja popravila  materialnih sredstev zvez in KIS.
  • Se dodatno izobražuje na področju vzdrževanja materialnih sredstev zvez in KIS.

Sprejemni pogoji:

  • IV ali V stopnja elektro smeri (elektrotehnik telekomunikacij, mehatronik).

Usposabljanja:

  • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
  • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
  • usposabljanja za vojaško evidenčno dolžnost tehnik informacijsko komunikacijske tehnologije.

Postani vojak na Facebooku

Danes so udeleženci Vojaškega tabora 2019 na vadišču Slovenske vojske Mačkovec pri Bohinjski Beli prikazali strokovni javnosti in medijem del znanj, ki so jih osvojili na taboru...

Več na Facebooku >

Še nekaj foto-utrinkov dogajanja na Taboru MORS in mladi v Murski Soboti...

Več na Facebooku >