Veterinar v ambulanti

Veterinar v ambulanti mora uspešno in učinkovito izvajati naloge zdravstvenega varstva službenih psov SV v miru, vojni ter izrednih razmerah doma in v tujini. 

VVU XII razreda Monja Ribič, vodja veterinarske ambulante:
"Veterinar v ambulanti skrbi za zdravstveno varstvo službenih psov Slovenske vojske doma in na mirovnih operacijah in misijah v tujini."

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • univerzitetna Veterinarska fakulteta z opravljenim državnim izpitom,
 • licenca Veterinarske zbornice.

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje.

Splošne kompetence:

 • načrtovanje in izvajanje strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva službenih psov,
 • nadzor nad vodenjem veterinarske evidence ter dokumentacije,
 • vodenje in nadzor dela veterinarskih tehnikov in veterinarskih bolničarjev,
 • vzdržuje psihofizično pripravljenost,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Posebne kompetence:

 • zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva službenih psov (nadzor nad izvajanjem zaščitnega cepljenja za zatiranje kužnih bolezni, dezinsekcije ter dehelmintizacije),
 • ugotavljanje, diagnostika in zdravljenje bolnih in poškodovanih živali,
 • kirurško zdravljenje bolnih in poškodovanih živali,
 • nadzor nad opravljanjem laboratorijskih preiskav krvi, urina ter iztrebkov; interpretacija rezultatov laboratorijskih preiskav krvi, urina ter iztrebkov,
 • nudenje prve pomoči poškodovanemu in obolelemu psu,
 • vodenje in nadziranje vzreje mladičev službenih psov za potrebe SV,
 • skrb za dobrobit službenih psov (nadzor nad namestitvijo, prehrano, higieno in oskrbo živali),
 • izvajanje usposabljanja s področja veterine za veterinarske tehnike, za veterinarske bolničarje ter za vodnike in skrbnike službenih psov.

Dodatna strokovna usposabljanja v SV za ta poklic oziroma dolžnost:

 •  pridobivanje strokovnih znanj preko civilnih institucij zaradi ohranitve veterinarske licence.

Posebna oprema delovnega mesta:

 • ambulantna oprema (za pregled živali, laboratorijska, kirurška, oprema za sterilizacijo).
 • veterinarska zaščitna oprema (zdravniška halja, natikači).

Prijavi se in postani pripadnik SV

Postani vojak na Facebooku

Danes so udeleženci Vojaškega tabora 2019 na vadišču Slovenske vojske Mačkovec pri Bohinjski Beli prikazali strokovni javnosti in medijem del znanj, ki so jih osvojili na taboru...

Več na Facebooku >

Še nekaj foto-utrinkov dogajanja na Taboru MORS in mladi v Murski Soboti...

Več na Facebooku >