Srednja medicinska sestra/tehnik zdravstvene nege

Za formacijsko dolžnost Srednja medicinska sestra/ tehnik zdravstvene nege se štejejo dolžnosti, za katere so zahtevane znanja in usposobljenost za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Kot član negovalnega tima je po navodilu medicinske sestre izvajalec postopkov in posegov v procesu zdravstvene nege. Strokovno znanje, etična odgovornost, zavedanje strokovnih pristojnosti, doslednost delovanja v negovalnem in zdravstvenem timu so pogoji za uspešno opravljeno delo.
Pri svojem delu uporablja medicinsko tehnične pripomočke in aparature, najrazličnejše pripomočke za zagotavljanje varnosti bolniku, dela z biološkimi in kemičnimi materiali, uporablja negovalno in medicinsko dokumentacijo.

NVU V. razreda Vesna Adamič:
"Naša osnovna naloga je zdravstvena oskrba enot Slovenske vojske doma in v tujini!"

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • srednješolska izobrazba V. stopnje smer zdravstvena nega, opravljen strokovni izpit in je vpis v register zdravstvenih delavcev.

Dodatna strokovna usposabljanja v SV za ta poklic oziroma dolžnost:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
 • tečaj začetnih postopkov oživljanja,
 • tečaj začetne oskrbe poškodovancev,
 • medicinska jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba,
 • usposabljanje s področja urgentne medicine,
 • preventivno zdravstveno varstvo v miru in izrednih razmerah,
 • triaža in evakuacija poškodovanih / obolelih.

Splošne kompetence:

zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih,

 • pomoč vojaku pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti,
 • priprava na diagnostične in terapevtske posege in postopke,
 • izvedba enostavnih diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov,
 • sodelovanje pri izvajanju intenzivne terapije in intenzivne nege,
 • ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti.
 • zdravstvena vzgoja vojaka v okviru tima,
 • vzdržuje psihofizično pripravljenost,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Specifične kompetence:

 • je sposoben izvesti triažo in evakuacijo poškodovanih / obolelih,
 • izvaja usposabljanja prve pomoči v delovnem okolju SV, izobraževanja in usposabljanja za bolničarje SV, sanitetni pouk in izobraževanja za preprečevanje nastanka nalezljivih bolezni,
 • je sposoben skrbeti za lastna izobraževanja in usposabljanja,
 • zna načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo vojaških bolničarjev,
 • je sposoben prepoznati nevarnosti na delovnem mestu in zagotoviti varno delovno okolje ob upoštevanju predpisov varnosti in zdravja pri delu in varovanju okolja,
 • zna upravljati in uporabiti naprave in aparate, ki se uporabljajo v zdravstvu,
 • pozna osnove vojaške logisitike,
 • zna uporabljati strokovno in vojaško literaturo, tehnično dokumentacijo ter tehnična navodila,
 • pozna in zna uporabljati informacijsko komunikacijsko opremo,
 • se zaveda pozitivne naravnanosti in motivacije za vseživljenjsko učenje in razvoj veščin in spretnosti,
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku,
 • pozna NATO medicinsko doktrino,
 • zna izvesti ukrepe za osebno in skupinsko zaščito pred učinki biološkega, kemičnega in jedrskega orožja,
 • pozna osnove vojaške psihiatrije,
 • je sposoben sodelovanja pri izvedbi preventivnih pregledov,
 • pozna hladno verigo,
 • zna vzdrževati depo zdravil in medicinskega materiala,
 • zna vzdrževati laboratorija in instrumente,
 • zna izvesti postopke sterilizacije.

Posebna oprema delovnega mesta:

 • sodobno opremljeno reševalno vozilo,
 • ključna oprema za zdravstveno nego in oskrbo,
 • medicinsko tehnični pripomočki in aparature, kot so termometer, aparat za merjenje krvnega pritiska, injekcijska igla, brizgalka, škarje, pinceta, kateter, sonda, dren, monitor in računalnik,
 • pripomočki za higiensko oskrbo bolnika: osebno in posteljno perilo, brisače, milo in razkužila,
 • biološki in kemični materiali,
 • pripomočki za zagotavljanje varnosti bolniku, kot je klicni sistem, stojalo in voziček,
 • dokumenti so: negovalna in medicinska dokumentacija, izvidi preiskav, rentgenske slike, naročilnice in obračunski listi,
 • materiali, s katerimi dela, so lahko iz tekstila, plastike, lesa, gume in kovine.

Prijavi se in postani ponosni pripadnik SV

Postani vojak na Facebooku

Danes so udeleženci Vojaškega tabora 2019 na vadišču Slovenske vojske Mačkovec pri Bohinjski Beli prikazali strokovni javnosti in medijem del znanj, ki so jih osvojili na taboru...

Več na Facebooku >

Še nekaj foto-utrinkov dogajanja na Taboru MORS in mladi v Murski Soboti...

Več na Facebooku >