Ker boste z voljo in vztrajnostjo pri usposabljanju zgradili uspešno kariero

Usposabljanje se v Slovenski vojski prične v Veščinskem centru v Vipavi, kjer izvajajo Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU).  To je začetno usposabljanje namenjeno kandidatom za poklicnega vojaka, vojakom na prostovoljnem služenju in pogodbenim rezervistom. Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje traja 14 tednov, kandidati v tem času pridobijo temeljna vojaška znanja, ki jim omogočajo delalati in živeti skladno z vojaškimi vrednotami in izpolnjevati osnovne delovne naloge.

Po uspešno zaključenem Temeljnem vojaško-strokovnem usposabljanju gredo vojaki na Osnovno vojaško-strokovno usposabljanje (OVSU), ki se za dolžnost vojak-strelec izvaja v Vipavi, za druge dolžnosti pa po drugih enotah Slovenske vojske. Podčastniki in častniki po končanem TVSU nadaljujejo usposabljanje na Osnovnem vojaško-strokovnem izobraževanju in usposabljanju (OVSIU), kjer pridobijo vojaške veščine, spretnosti in sposobnosti za začetne naloge (naloge najnižje ravni).

Tretji nivo vojaško-strokovnih usposabljanj v Slovenski vojski predstavlja Dopolnilno vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje (DVSIU), ki predstavlja nadaljnje pridobivanje in izpopolnjevanje vojaško-strokovnih in drugih strokovnih znanj, veščin, spretnosti in sposobnosti ter razvijanje vojaških vrednot za zahtevnejše in konkretne naloge vojaške osebe v rodu ali službi Slovenske vojske za potrebe vojaške obrambe.

Višja, kot bo stopnja vaše strokovne usposobljenosti, večje bodo vaše možnosti za napredovanje in kariero, na katero boste lahko ponosni.

 

 

Prijavi se in postani vojak SV

Postani vojak na Facebooku

Tudi v letošnjem letu so pripadniki 132 gorskega polka pomagali pri pripravi prizorišča tekmovanja in skozi celoten potek tekmovanja zagotavljajo tehnično podporo na samem zaletišču letalnice ter komu...

Več na Facebooku >

Nekaj posnetkov s taktičnega usposabljanja bojiščnih reševalcev...

Več na Facebooku >

Informativni dan o Vojaškem taboru 2019 na Fakulteti za strojništvo...

Več na Facebooku >