.

72. brigada SV


Poslanstvo

72. brigada je taktična enota Slovenske vojske in zagotavlja zmogljivosti pehote. Namenjena je izvajanju ofenzivnih, stabilizacijskih, defenzivnih, podpornih in prehodnih načinov delovanj v vseh geografskih in vremenskih pogojih s ciljem vezanja in uničenja sovražnika.

Gradi in vzdržuje zmogljivosti za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije ter v sodelovanju z zavezniki odvrača vojaško agresijo na Republiko Slovenijo.

Sestavljajo jo Poveljstvo brigade, ki poveljuje enotam v sestavi brigade, in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot, 20. pehotni polk, 74. pehotni polk, Teritorialni polk in Rodovski bataljon, ki ga sestavljajo Baterija za ognjeno podporo, Četa za JRKBO, Inženirska četa, Lahka raketna baterija ZO, Obveščevalno-izvidniška četa, Četa vojaške policije, Četa za zveze in Protioklepna četa.

Naloge 72. brigade so:

  • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
  • zagotavljanje sil za bojevanje, sil za bojno podporo in sil za zagotovitev delovanja,
  • sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah,
  • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Poveljstvo 72. brigade
Vojašnica generala Maistra 
Ramovševa 2, 2000 Maribor
T: 02 449 10 00
F: 02 332 24 07

Postani vojak na Facebooku

Nekaj posnetkov s taktičnega usposabljanja bojiščnih reševalcev...

Več na Facebooku >

Informativni dan o Vojaškem taboru 2019 na Fakulteti za strojništvo...

Več na Facebooku >

Kot že vrsto let, je tudi ob letošnjem zaključku SP v poletih v Planici prisotna tudi Slovenska vojska, ki zagotavlja šotore za reševalno postajo, sredstva zvez za organizacijski komite, helikoptersko...

Več na Facebooku >