Osnovno vojaško-strokovno usposabljanje (OVSU) za vojake in Osnovno vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje (OVSIU) za podčastnike in častnike

S tem usposabljanjem vojaki/podčastniki in častniki pridobivajo vojaško izobrazbo in vojaško-strokovna znanja, razvijajo vojaške veščine, spretnosti in sposobnosti za začetne naloge (naloge najnižje ravni).
Vojaki/podčastniki in častniki s tem usposabljanjem pridobijo osnovno oziroma splošno ali konkretno vojaško evidenčno dolžnost (VED) v rodu ali službi v miru in oboroženem boju za potrebe vojaške obrambe.
Za pripadnike stalne sestave se OVSU in OVSIU izvede skladno s programi, ki predstavljajo tudi t. i. izobraževanje za pridobitev poklica in zagotavljajo pridobitev javno priznane nacionalne poklicne kvalifikacije.
Programi OVSIU se lahko izvajajo vzporedno z izobraževanjem na višjem strokovnem nivoju, visokošolskem strokovnem nivoju in visokošolskem univerzitetnem nivoju (vojaški moduli, kreditni študij).

Prijavi se in postani vojak SV

Postani vojak na Facebooku

Helikopter Slovenske vojske je včeraj pomagal gasilcem pri gašenju požara na območju Cerja, občina Miren –Kostanjevica...

Več na Facebooku >