Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana, p. p. 4057
Domicilna enota 10. pehotni polk pokriva območja občin Bloke, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Kostel, Litija, Ljubljana, Loška Dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice.
 • Vsak dan Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Boštjana Kekca
Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
Domicilna enota 132. gorski polk pokriva območja občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 030 353 366, 01 759 61 07
Vojašnica Vincenca Repnika
Ljubljanska 22, 2310 Slovenska Bistrica
Domicilna enota 670. logistični polk pokriva območja občin Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Poljčane, Selnica ob Dravi, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Zreče.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Franca Rozmana Staneta
Mariborska 29, 3000 Celje
Domicilna enota 20. pehotni polk pokriva območja občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Celje, Dobje, Dobrna, Laško, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vojnik, Vitanje, Žetale, Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica slovenskih pomorščakov
Jadranska c. 11, 6280 Ankaran
Domicilna enota 430. mornariški divizion pokriva območja občin Ankaran, Izola, Koper in Piran.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
Domicilna enota 15. polk vojaškega letalstva pokriva območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Podčetrtek, Sevnica,
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica generala Maistra
Ramovševa 2, 2000 Maribor
Domicilna enota 74. pehotni polk pokriva območja občin Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Starše, Šentilj, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Apače.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Stanislava Požarja
Kolodvorska 59, 6257 Pivka
Domicilna enota 45. center goseničnih bojnih vozil pokriva območja občin Ilirska Bistrica in Pivka.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica barona Andreja Čehovina
Ljubljanska c. 37, 6230 Postojna
Domicilna enota Center za združeno usposabljanje pokriva območja občin Ajdovščina, Cerknica, Postojna in Vipava.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Petra Petriča
Bleiweisova 32, 4000 Kranj
Domicilna enota Logistična brigada pokriva območja občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Škofja Loka,
Gorenja vas-Poljane, Žiri, Železniki, Tržič, Radovljica in Žirovnica.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Ivana Cankarja
Raskovec 50, 1360 Vrhnika
Domicilna enota Poveljstvo sil SV pokriva območja občin Borovnica, Brezovica, Horjul, Logatec, Log - Dragomer in Vrhnika.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Murska Sobota
Kopališka 4, 9000 Murska Sobota
Domicilna enota Rodovski bataljon 72. brigade pokriva območja občin Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojaški objekt Ajševica
Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica
Domicilna enota Teritorialni polk 1. brigade pokriva območja občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija,
Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, in Tolmin.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica Franca Uršiča
Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
Domicilna enota Teritorialni polk 72. brigade pokriva območja občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Straža, Žužemberk, Črnomelj, Metlika, Semič, Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Uprava za obrambo Ljubljana
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
UPRAVA ZA OBRAMBO LJUBLJANA pokriva območja občin Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi.
 • ponedeljek in torek od 08:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
 • sreda od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo Maribor
Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor
UPRAVA ZA OBRAMBO MARIBOR pokriva območja občin Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo Celje
Maistrova 5, 3000 Celje
UPRAVA ZA OBRAMBO CELJE pokriva območja občin Bistrica ob Sotli, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur; Šmarje pri Jelšah, Štore, Vojnik, Vitanje, Zreče, Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
 • ponedeljek in torek 08.00 do 15.00 ure
 • sreda 08.00 do 17.00 ure
 • petek 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo Novo Mesto
Seidlova 1, 8000 Novo Mesto
UPRAVA ZA OBRAMBO NOVO MESTO pokriva območja občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Straža, Žužemberk, Črnomelj, Metlika, Semič, Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Mirna in Sevnica.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo Postojna
Kolodvorska 5, 6230 Postojna
UPRAVA ZA OBRAMBO POSTOJNA pokriva območja občin Bloke, Cerknica, Loška Dolina, Pivka, Postojna, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Sežana, Ankaran, Izola, Koper, Piran, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo Kranj
Bleiweisova cesta 32, 4000 Kranj
UPRAVA ZA OBRAMBO KRANJ pokriva območja občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri, Železniki, Tržič, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje in Žirovnica.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Pisarna Trbovlje
Obrtniška 12, 1420 Trbovlje
01 230 5819
03 562 97 45
Pisarna Trbovlje pokriva območja občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
 • vsaka prva delovna sreda v mesecu od 12.00 do 16.00 ure
Pisarna Velenje
Titov trg 1, soba 101, 3320 Velenje
Pisarna Velenje pokriva območja občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko in Žalec.
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Pisarna Slovenske Konjice
Stari trg 39 A 3210 Slovenske Konjice
Pisarna Slovenske Konjice pokriva območja občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Vitanje in Zreče.
 • sreda od 13:00 do 15:00 ure
 • petek od 8:00 do 13:00 ure
Pisarna Dravograd
Meža 10, 2370 Dravograd
Pisarna Dravograd pokriva območja občin Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
 • ponedeljek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
Pisarna Murska Sobota
Grajska ulica 1/c, 9000 Murska Sobota
02 523 11 00
02 531 19 50
Pisarna Murska Sobota pokriva območja občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
 • ponedeljek in torek 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Pisarna Ptuj
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj
02 776 58 31
02 776 45 71
Pisarna Ptuj pokriva območja občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Pisarna Lendava
Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava
02 578 81 17
02 578 12 26
Pisarna Lendava pokriva območja občin Dobrovnik, Kobilje in Lendava.
 • ponedeljek od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
Pisarna Črnomelj
Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj
07 356 95 71
07 305 17 33
Pisarna Črnomelj pokriva območja občin Metlika, Črnomelj.
 • ponedeljek od 08.00 do 11.00 ure
 • sreda od 12.00 do 16.00 ure
Pisarna Brežice
Cesta svoobode 15, 8250 Brežice
07 499 37 95
07 496 28 02
Pisarna Brežice pokriva območja občin Brežice, Krško in Sevnico.
 • ponedeljek od 08.00 do 11.00 ure
 • sreda od 12.00 do 16.00 ure
Pisarna Koper
Ferrarska 5b, 6000 Koper
05 639 22 76
05 639 26 76
Pisarna Koper pokriva območja občin Koper, Izola, Piran in Ankaran.
 • sreda od 09.00 do 13.00 ure
Pisarna Nova Gorica
Kidričeva 13, 5000 Nova Gorica
05 335 81 60
05 302 43 01
Pisarna Nova Gorica pokriva območja občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
 • sreda od 09.00 do 13.00 ure
Vojašnica

Vojašnica Edvarda Peperka

Leskoškova 7, 1000 Ljubljana, p. p. 4057

Domicilna enota 10. pehotni polk pokriva območja občin Bloke, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Kostel, Litija, Ljubljana, Loška Dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice.
 • Vsak dan Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Boštjana Kekca

Bela 153, 4263 Bohinjska Bela

Domicilna enota 132. gorski polk pokriva območja občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 030 353 366, 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Vincenca Repnika

Ljubljanska 22, 2310 Slovenska Bistrica

Domicilna enota 670. logistični polk pokriva območja občin Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Poljčane, Selnica ob Dravi, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Zreče.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Franca Rozmana Staneta

Mariborska 29, 3000 Celje

Domicilna enota 20. pehotni polk pokriva območja občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Celje, Dobje, Dobrna, Laško, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vojnik, Vitanje, Žetale, Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica slovenskih pomorščakov

Jadranska c. 11, 6280 Ankaran

Domicilna enota 430. mornariški divizion pokriva območja občin Ankaran, Izola, Koper in Piran.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Jerneja Molana

Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki

Domicilna enota 15. polk vojaškega letalstva pokriva območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Podčetrtek, Sevnica,
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica generala Maistra

Ramovševa 2, 2000 Maribor

Domicilna enota 74. pehotni polk pokriva območja občin Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Starše, Šentilj, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Apače.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Stanislava Požarja

Kolodvorska 59, 6257 Pivka

Domicilna enota 45. center goseničnih bojnih vozil pokriva območja občin Ilirska Bistrica in Pivka.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica barona Andreja Čehovina

Ljubljanska c. 37, 6230 Postojna

Domicilna enota Center za združeno usposabljanje pokriva območja občin Ajdovščina, Cerknica, Postojna in Vipava.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Petra Petriča

Bleiweisova 32, 4000 Kranj

Domicilna enota Logistična brigada pokriva območja občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Škofja Loka,
Gorenja vas-Poljane, Žiri, Železniki, Tržič, Radovljica in Žirovnica.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Ivana Cankarja

Raskovec 50, 1360 Vrhnika

Domicilna enota Poveljstvo sil SV pokriva območja občin Borovnica, Brezovica, Horjul, Logatec, Log - Dragomer in Vrhnika.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Murska Sobota

Kopališka 4, 9000 Murska Sobota

Domicilna enota Rodovski bataljon 72. brigade pokriva območja občin Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojaški objekt Ajševica

Ajševica, p. p. 501, 5102 Nova Gorica

Domicilna enota Teritorialni polk 1. brigade pokriva območja občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija,
Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, in Tolmin.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Vojašnica

Vojašnica Franca Uršiča

Straška cesta 26, 8000 Novo mesto

Domicilna enota Teritorialni polk 72. brigade pokriva območja občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Straža, Žužemberk, Črnomelj, Metlika, Semič, Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna.
 • Dosegljivost 24/7 na tel.: 01 759 61 07
Uprava za obrambo

Uprava za obrambo Ljubljana

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

UPRAVA ZA OBRAMBO LJUBLJANA pokriva območja občin Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi.
 • ponedeljek in torek od 08:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
 • sreda od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo

Uprava za obrambo Maribor

Heroja Bračiča 2, 2000 Maribor

UPRAVA ZA OBRAMBO MARIBOR pokriva območja občin Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo

Uprava za obrambo Celje

Maistrova 5, 3000 Celje

UPRAVA ZA OBRAMBO CELJE pokriva območja občin Bistrica ob Sotli, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur; Šmarje pri Jelšah, Štore, Vojnik, Vitanje, Zreče, Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
 • ponedeljek in torek 08.00 do 15.00 ure
 • sreda 08.00 do 17.00 ure
 • petek 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo

Uprava za obrambo Novo Mesto

Seidlova 1, 8000 Novo Mesto

UPRAVA ZA OBRAMBO NOVO MESTO pokriva območja občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Straža, Žužemberk, Črnomelj, Metlika, Semič, Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Mirna in Sevnica.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo

Uprava za obrambo Postojna

Kolodvorska 5, 6230 Postojna

UPRAVA ZA OBRAMBO POSTOJNA pokriva območja občin Bloke, Cerknica, Loška Dolina, Pivka, Postojna, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Sežana, Ankaran, Izola, Koper, Piran, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Uprava za obrambo

Uprava za obrambo Kranj

Bleiweisova cesta 32, 4000 Kranj

UPRAVA ZA OBRAMBO KRANJ pokriva območja občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri, Železniki, Tržič, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje in Žirovnica.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Trbovlje

Obrtniška 12, 1420 Trbovlje

01 230 5819
03 562 97 45
Pisarna Trbovlje pokriva območja občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
 • vsaka prva delovna sreda v mesecu od 12.00 do 16.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Velenje

Titov trg 1, soba 101, 3320 Velenje

Pisarna Velenje pokriva območja občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko in Žalec.
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Slovenske Konjice

Stari trg 39 A 3210 Slovenske Konjice

Pisarna Slovenske Konjice pokriva območja občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Vitanje in Zreče.
 • sreda od 13:00 do 15:00 ure
 • petek od 8:00 do 13:00 ure
Informacijska točka

Pisarna Dravograd

Meža 10, 2370 Dravograd

Pisarna Dravograd pokriva območja občin Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
 • ponedeljek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Murska Sobota

Grajska ulica 1/c, 9000 Murska Sobota

02 523 11 00
02 531 19 50
Pisarna Murska Sobota pokriva območja občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
 • ponedeljek in torek 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Ptuj

Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj

02 776 58 31
02 776 45 71
Pisarna Ptuj pokriva območja občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.
 • ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 17.00 ure
 • petek od 08.00 do 13.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Lendava

Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava

02 578 81 17
02 578 12 26
Pisarna Lendava pokriva območja občin Dobrovnik, Kobilje in Lendava.
 • ponedeljek od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
 • sreda od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Črnomelj

Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj

07 356 95 71
07 305 17 33
Pisarna Črnomelj pokriva območja občin Metlika, Črnomelj.
 • ponedeljek od 08.00 do 11.00 ure
 • sreda od 12.00 do 16.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Brežice

Cesta svoobode 15, 8250 Brežice

07 499 37 95
07 496 28 02
Pisarna Brežice pokriva območja občin Brežice, Krško in Sevnico.
 • ponedeljek od 08.00 do 11.00 ure
 • sreda od 12.00 do 16.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Koper

Ferrarska 5b, 6000 Koper

05 639 22 76
05 639 26 76
Pisarna Koper pokriva območja občin Koper, Izola, Piran in Ankaran.
 • sreda od 09.00 do 13.00 ure
Informacijska točka

Pisarna Nova Gorica

Kidričeva 13, 5000 Nova Gorica

05 335 81 60
05 302 43 01
Pisarna Nova Gorica pokriva območja občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
 • sreda od 09.00 do 13.00 ure